Συναισθήματα

Ο συναισθηματικός μας κόσμος καθορίζει τη ζωή μας και είναι διαχειρίσιμος