Αναθεώρηση όρων

Οι κάτωθι όροι είναι δυνατόν να αναθεωρηθούν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, προκειμένου να εναρμονίζονται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Για τον λόγο αυτό καλό είναι να επισκέπτεστε αυτήν τη σελίδα συχνά, για να ενημερώνεστε σχετικά.

Cookies

Το mypsychology.gr (Ιστότοπος) χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και λειτουργικότητας του Ιστότοπου. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας στον Ιστότοπο, να λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζονται οι χρήστες, να διευκολύνεται την πρόσβαση τους σε αυτόν, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου του Ιστότοπου.

Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς, είναι δε ιδιαίτερα διαδεδομένη τεχνολογία σχετικά με την τήρηση αρχειακών και άλλων ιχνών των χρηστών του διαδικτύου.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε ακριβείς πληροφορίες, μια καλύτερη εμπειρία χρήσης και να διεκπεραιώνονται ομαλά οι παραγγελίες σας.

Αποποίηση Ευθυνών

To myPsychology δε συμμερίζεται πάντα τις απόψεις των ενυπόγραφων άρθρων, των ανακοινώσεων και των ιστορικών ντοκουμέντων που παρουσιάζονται. Εάν έχετε οποιαδήποτε αντίρρηση σχετικά με αναρτημένο υλικό παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, προκειμένου να διευθετήσουμε κάθε ζήτημα που δύναται προκύψει. Εν γένει το υλικό, το οποίο δημοσιεύεται στο myPsychology, δημοσιεύεται στα πλαίσια της καλής πίστης και πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη των δημιουργών, όταν πρόκειται για δημιουργία που δεν ανήκει στην ομάδα του myPsychology και πάντοτε σύμφωνα με τις εθνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις περί Διαδικτυακών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.