Σύνδρομο Μετωπιαίου Λοβού

Στο Σύνδρομο του Μετωπιαίου Λοβού, το μέρος του εγκεφάλου που αντιστοιχεί σε αυτήν την περιοχή έχει υποστεί κάκωση ή αλλοίωση. Ο λόγος ενδέχεται να είναι κάποιος τραυματισμός, μόλυνση, νεοπλασία, είτε…Συνεχίστε την ανάγνωση →