Τα βιολογικά μονοπάτια της ψυχοθεραπείας: Δόμηση νέων νευρωνικών δικτύων στον ανθρώπινο εγκέφαλο

Γράφει η Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια Ειρήνη Καραμάνη. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δομείται μέσα από την αλληλεπίδραση γονιδίων και περιβαλλοντικών επιδράσεων. Θα…

0